Overwinnaar

krans1

Achter Jezus aan. Daarmee gaan we achter een Overwinnaar aan. Dé Overwinnaar. Ik startte deze challenge met het kruis; alleen via Jezus kun je bij de Vader komen, bij de Waarheid, bij het Leven.

Nu stopt de challenge, maar het volgen van Jezus stopt niet. Advent begint bijna. Het uitzien naar de Koning, onze Redder. En eigenijk is het altijd advent, we blijven uitkijken naar Hem tot de jongste dag, dat moment dat met luid bazuingeschal aangekondigd wordt dat Hij terugkomt, dat we Zijn Koninkrijk in mogen gaan. Dat moment, waar de hele geschiedenis naar toewerkt. Ik schreef vorig jaar een kort gedichtje over advent:

ADVENT

Een kaars steek ik aan

het licht danst over tafel

recht mijn hart in

onze Koning komt eraan!

In 1 Korintiërs 15:57 gaat het over de opstanding. Van Jezus en van ons allemaal door Hem. De dood is een groot en overweldigend, donker iets, maar het heeft niet het laatste woord, die is voor de Overwinnaar. En eens komt die overwinningsdag! 

Ben je ziek? Dan is er genezing. – Heb je verdriet? Hij troost. – Ben je bang? Hij geeft je moed. – Voel je je zwak? Hij geeft kracht. – Is je situatie uitzichtloos? Hij geeft uitzicht.  – Na de dood geeft Hij het Leven. – Vermoeide reiziger? Hij geeft ons een Thuis!

Ik kan daar echt ontroerd door worden, zo’n grote belofte, zoveel liefde. Dan voel ik me klein. En dankbaar. En ontzettend blij. Laten we met dat dansende licht van de kaars meedansen, onze Koning komt eraan!

kruisje     krans detail

Liedtip 

Het lied ‘One day’ van Matt Redman vind ik hier mooi bij passen:

‘One we will see face to face Jesus,

is there a greater vision of grace? 

In a moment we shall be changed

on that day.

One day we’ll be free, free indeed!’

krans2

Creatief

Ik maakte een cirkel, tekende de ene helft als doornenkroon, de andere helft als overwinningskroon, met palmtak, wat in de bijbel ook wel symbool was voor de overwinning.

De bladzijde in m’n bijbel bewerkte ik met waterverf; vanuit het midden naar buiten toe geblazen. De kleur paars staat voor Jezus’ offer voor ons en Zijn overwinning. De cirkel heb ik uitgeknipt en als los vel er in geplakt, bazuinen er nog op met muzieknoten, goudverf accenten aangebracht en in het midden een kruisje gehangen.

Schaap

schaap 1

-Gastenlijst-

 

Aan alle

haantjes de voorste

coole kikkers 

gebeten honden

sterke paarden en

grijze muizen,

aan alle

angsthazen

feestvarkens 

trotse pauwen

frisse hoentjes en

kuikens van uilen,

maar vooral aan

alle vreemde eenden in de bijt:

jij staat op Zijn gastenlijst

hier aan Zijn tafel 

zijn we allemaal gelijk

worden we 

één kudde schapen

welkom

dat het eten 

je mag smaken!

Het gedichtje hierboven schreef ik afgelopen voorjaar. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn allemaal welkom aan Zijn tafel. Bij Hem worden we één kudde onder één Herder. In Hebreeën 13: 20 staat dat God ons al het goede wil geven, door Jezus Christus, de machtige Herder van de schapen. God wil graag dat wij het goede doen, maar wel via Jezus, die in deze verzen expliciet genoemd wordt als Herder.

Onze eigen ‘ikken’ gaan aan de kant; onze eigengereidheid en twijfels, onze angst en durf, onze impulsiviteit en onze afwachtendheid, onze dommigheid en wijsheid….. we worden schaap. Van de machtige Herder, zo staat het in de tekst. Machtig. Het woordenboek zegt over dit woord ‘met veel invloed’. 

Staan we open voor Zijn invloed? Die is groot! Hij stuurt ons langs veilige paden, beschermt tegen gevaar, zoekt rustige plekken om te zijn, een veilige plek voor de nacht. Hij is het levende brood en het levende water. Hij gaf ons een naam en kijkt elke dag of we er nog zijn. Als Hij ons niet ziet gaat Hij zoeken tot Hij ons gevonden heeft. En Hij had zelfs Zijn leven voor ons over!

Het beeld van de herder met de schapen is bekend, psalm 23 is voor veel mensen een lievelingspsalm, veel liedjes gaan over Jezus als Herder en er zijn veel schilderijen waarop Jezus afgebeeld staat als Herder, vaak met een lammetje in Zijn armen.

Schapen. Geen trotse pauwen, coole kikkers, grijze muizen, angsthazen, feestvarkens, nee, schapen. Allemaal.

Wil jij de herder volgen, dan moet je schaap durven zijn.

Hoe zie jij jezelf? In welk dier van het gedicht herken je je? En hoe schaap ben jij?

CREATIEF

Ik tekende met neocolor 2 een schaap. Dat is een soort wasco wat je ook met water kunt verdunnen. Daarbij plakte ik mijn gedichtje en een prachtig label, dat ik een poos terug van Bettuelle kreeg, nog nooit gebruikt en kijk hoe mooi hij hierbij past qua kleur. De letters heb ik met stickers er zelf nog op geplakt.

schaap 4

LIEDTIP

Sela -Mijn Herder-

Hij roept mijn naam, ik hoor zijn stem
Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt hij mij op.
Brengt mij veilig thuis.

 

 

#achterJezusaan @bettuelle @anklop

Post!

vrij 3

—Paulus’ pen hangt boven het papier. De eerste regel staat er al: ‘Aan de kerken in Galatië. Van Paulus, een apostel die gestuurd is door God.’ Dan stokt z’n schrijven. Paulus is teleurgesteld. En boos. Zoekt woorden om dat op te schrijven. De juiste toon. Hoe kan het dat de christenen in Galatië zich zo snel hebben afgekeerd van Jezus. Wie zijn die mensen die verwarring brengen in de kerken daar? Ze weten toch dat het evangelie niet van mensen komt maar van God zelf? Dat je geloof niet afhangt van de wet, maar dat je dat krijgt door de genade van Jezus?! Hebben ze hun verstand verloren daar? Ik had ze toch duidelijk verteld niet af te gaan op eigen inzicht, maar kijk nu, ze laten het evangelie langzaam los. Ik móet ze schrijven. Wat erg om te horen dat de joodse wetten als reddend worden gezien. Ze hebben toch geleerd dat iederéén bij het volk van God mag horen, ook niet-joden. Iedereen mag zich laten dopen. We zijn vrij in Christus. Vrij. Waarom zien ze dat niet? Ze waren zo goed op weg. Paulus zucht. Erg vriendelijk zal deze brief  niet klinken, maar hij moet het ze schrijven, ze waarschuwen. Hij doopt zijn pen in de inkt en begint te schrijven.—

Jaren later lezen mensen overal op de wereld deze brief. Hij staat in de bijbel. Paulus’ brief aan de Galaten. Een volk dat woonde op een plek waar nu Turkije is. Een brief met een overkoepelend thema: er is alleen vergeving van zonden door het geloof in Jezus. Alleen in Hem ben je echt vrij!

Omdat de brief in de bijbel staat zou de aanhef nu ook kunnen zijn ‘aan de christenen in Groningen’,  ‘aan de kerken in Nederland’ of  ‘aan elke christen die dit leest’ bijvoorbeeld. Nee, wij grijpen niet terug op de joodse wetten, maar hoe houden wij vast aan de waarheid dat Jezus alleen ons kan redden? Welke rol speelt Jezus in mijn leven? Kies je voor Hem of niet, een middenweg is er niet. Hij maakt vrij! Ik vind het lied van Matt Redman hier mooi bij passen. We zijn christenen, vrije mensen!

vrij 2

Lied

We are the free – Matt Redman

We are the free, the freedom generation

singing of mercy.

You are the One who set us all in motion

Yours is the glory.

There’s a fire in our hearts and it burns for You

it’s never gonna fade away.

We are the free, and Yours is the glory.

 

Creatief

Ik dacht bij vrijheid aan vogels. 

Eerst heb ik (in m’n interleaved bijbel) met aquarelverf een achtergrond gemaakt. Daarna tekende ik op de linkerbladzijde allemaal vogelkooitjes met de deuren open. De vogels eruit: vrij. Die vogels schilderde ik op ander papier, knipte ze uit en heb ze erbij geplakt. Een regel uit het lied tenslotte op vellum afgedrukt en als laatste toegevoegd.

 

vrij 1

Handen uit de mouwen

Wilmi, wat je hand vindt tab

-Welkom in het menselijk lichaam, we lopen nu in één van de armen naar beneden richting een hand. Pas op: dit is een druk bezet lichaamsdeel, houdt u zich goed vast!  Klaar? Dan stappen we nu de wereld van de hand binnen: we gaan wassen, ons aankleden, brood smeren, spullen klaarleggen, knuffels geven, zwaaien, opruimen, schoonmaken, typen, was ophangen, tekenen, schrijven, foto’s maken, poetsen, auto besturen, boodschappen in een mandje doen, een app aanklikken, betalen, ons haar kammen, aanwijzen, duim omhoog steken, voelen, koken, mails versturen, bidden, openen, sluiten, geven, aaien, snaren bespelen, verzorgen, troosten, bemoedigen, krijgen, geven, uitdelen, breken, heel maken…  merkt u het? Ziet u hoe handen bijna nooit stilstaan?  Hoe er bijna elk moment iets te doen is voor een hand?-

wilmi, bj bladzijde   wilmi, bj challenge

In Prediker 9:10 staat ‘Doe wat je hand vindt om te doen’. 

Dit zijn je alledaagse bezigheden. Thuis, op je werk, in de winkel, op straat; waar je ook bent, wat je ook doet, laat het tot eer zijn van God. Dan is geen activiteit minder waard.

Lucas 16:10 past hier ook mooi bij, daar zegt Jezus: ‘Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig.’

Je kunt je soms minder voelen dan een ander om het werk wat je doet. Die ander was bijvoorbeeld in een ver land om goede dingen te doen voor de mensen daar, of iemand zet zich op een bijzondere manier in voor de maatschappij. We gaan vergelijken en vinden vaak dat onze activiteiten maar schril afsteken tegen die van anderen, maar weet je, dat hoeft niet, want onze activiteiten zijn niet minder. Een afwas is niet minder dan een avond helpen bij de voedselbank. Het zit ‘m in HOE je al die dingen doet. Als je het trouw doet, omdat je weet dat het van God komt, dan is het tot eer van Hem en daar gaat het om. We krijgen een leven hier op aarde waarin van alles te doen is, stralen we uit dat we dankbaar zijn voor dat leven? Of mopperen we bij de dingen die we doen, raffelen we ze af? Ook met die dagelijkse activiteiten bouw je, net als Jezus,  mee aan Zijn Koninkrijk, dat hoeven we niet alleen te zoeken in grootse dingen. Zijn Koninkrijk zit in aandacht geven, blij zijn, tijd maken, dankbaar zijn, liefde delen, aan de slag gaan en dat kan allemaal in het alledaagse. Jezus deed dat, laten we Hem volgen daarin. Niet afwachten, maar handen uit de mouwen en gaan, er liggen activiteiten, grote en kleine, te wachten om gevonden en gedaan te worden!

Wilmi, teamlid biblejournaling Nederland, maakte een prachtige verwerking in haar bijbel voor vandaag, zie hier op m’n blog en op haar insta (@wilmi71). De afwas. Zo’n eenvoudig klusje, zoiets alledaags. Hoe doe je de afwas? Lekker chagrijnig of lekker met met een muziekje? Of samen met een ander, dan krijg je vaak ook nog leuke gesprekken!

LIEDTIP

Het lied ‘Do everything’ past prachtig bij vandaag, hieronder een stukje tekst. Speciaal verzoek dit keer bij het lied: luister hem niet alleen, maar kijk hem op Youtube, er is zo’n leuke creatieve clip bij gemaakt, zie onderstaand plaatje voor de clip die ik bedoel:

steven curtis chapman

You wonder sometimes, does it matter at all?

Well let me remind you, it all matters just as long

as you do everything you do 

to the glory of the One who made you, 

‘cause He made you, 

to do

every little thing that you do 

to bring a smile to His face,

tell the story of grace

with every move that you make

and every little thing you do.

BROOD-nodig

 

WOESTIJNREIS

Op reis door het zand

is daar Zijn hand

‘Ik geef je Leven 

in deze woestijn

proef, eet

geloof en wees blij

eens zul je 

Thuis zijn bij Mij!’

brood = leven

 

Bij Johannes 6:35

‘Ik ben het brood dat Leven geeft, wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben.’

Een paar verzen voor dit bijbelvers  vragen  de discipelen Jezus om een wonder. Dan noemen ze als voorbeeld het manna in de woestijn. Zo wonderlijk: brood uit de hemel. Dan zegt Jezus: ‘Dat doet Mijn Vader, Hij geeft brood dat leven geeft.’ Als ze vervolgens vragen naar dat brood zegt Hij: ‘IK ben het brood dat leven geeft, wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben.’

Ons leven kun je vergelijken met die woestijnreis van het volk Israel. Net als in dat lied van Matthijn Buwalda ‘Nog één rivier’. Zo mooi; we zijn samen onderweg, net als de Israëlieten. We mopperen, we zijn blij, we doen domme dingen, er zijn gevechten gaande, we vergeten God, we komen bij Hem terug, we weten dat we een prachtige eindbestemming hebben en al die tijd blijft Hij en geeft hij brood; leven. En zoals je de woestijnreis kunt vergelijken met ons leven, zo kun je het manna vergelijken met Jezus: brood wat Leven geeft.

Brood is iets wat je dagelijks nodig hebt, brandstof voor je lichaam. Zo heb je Jezus ook dagelijks nodig. Brandstof voor je ziel. Brood werkt niet als je erover praat, eraan ruikt, ernaar kijkt. Pas als je het eet is het voedzaam. Zo ook met Jezus, Hij wijst hier op het Woord, de bijbel. Wat doe ik daarmee? Kauw ik op de teksten, proef ik wat er staat, neem ik het in me op? Dan doet het wat met me, geeft het me kracht.

Heb ik honger naar Hem? Honger naar voedsel kennen we niet, maar honger naar Jezus? Naar Huis? Zoals Trinity zo mooi zingt in ‘Are You’. De eerste regels:

Are You

that homesick feeling in my soul

the fire

desire

that won’t leave me alone.

Heimwee, honger naar God. Dat je voelt dat dit het niet is, dat er meer is. Dat je voelt hoe veel Hij van je houdt en dat er een plek is die Thuis is. Dat je voelt dat deze wereld dat niet is, met al zijn gebrokenheid. Ik kan echt verlangen naar de hemel. Het leven op aarde is een groot cadeau, maar dat cadeau is vernield, we komen hier niet tot ons recht zoals God dat bedoeld heeft. Thuis is waar we horen, ik geniet van mijn reis hier en van alles wat ik mee mag maken en de reisgenoten die ik ontmoet, maar ik zie ook uit naar de eindbestemming, ik kan niet wachten om God eindelijk echt te ontmoeten.

Totdat het zover is blijft het BROOD-nodig te blijven zoeken naar het Leven. En dat vind ik niet altijd makkelijk. Geen tijd, geen zin, geen mogelijkheid… zo vaak laat ik de kans op proeven voorbij gaan. Laten we elkaar aanmoedigen te blijven eten van het Levende Brood en uit te blijven kijken naar Thuis!

korenaren

Creatief

Ik heb manna en koren geschilderd. Het brood uit de hemel gecombineerd met het Levende brood. Eerst met waterverf een achtergrond gemaakt op de bladzijde zelf. Vervolgens bij de woestijn, onderaan de bladzijde,  een soort insert gemaakt, een stuk papier wat los over de bladzijde heen valt, net als het kruis een paar dagen geleden. In het midden zit hij vastgeplakt. Ik heb op los papier korenaren en manna getekend (zie hieronder), geschilderd, uitgeknipt en op dat losse stuk geplakt. Eén woord erbij: Leven. Verder heb ik het gedichtje wat ik schreef uitgeprint op half doorzichtig papier, gescheurd en vastgeplakt aan de bladzijde.

koren achtergrond      sjabloon

Liedtip

Ik noemde in m’n stukje hierboven al twee mooie nummers:

Nog één rivier, van Matthijn Buwalda en Are You, van Trinity.

Nog een mooi lied over de woestijn en honger hebben naar God is van Hillsong: Desert Song, hieronder het eerste en het laatste couplet:

This is my prayer in the desert

When all that’s within me feels dry

This is my prayer and my hunger in me

My God is the God who provides

And this is my prayer in the harvest

When favor and providence flow

I know I’m filled to be emptied again

This seed I’ve received I will sow

gedichtje

De berg op.

watisjouwberg1

-Lucas 6:12-

Kijk, zie je Jezus gaan? In z’n eentje gaat Hij de berg op. Hem volgen betekent in beweging komen, dus we gaan mee omhoog, die berg op. We laten de drukte achter ons. Kijk eens om je heen, luister…

…hoor je de stilte? Even niks, geen telefoon, geen mail, geen volle wasmand, geen mensen die je iets vragen, geen lijstjes. Alleen maar jij. En God.

In dit vers gaat Jezus een berg op:

‘Op één van die dagen ging Jezus de berg op om te bidden, de hele nacht bleef Hij daar om te bidden.’

De stilte opzoeken om contact te maken met God. Een rustige plek. Hoe doe ik dat? 

In mijn dagen vol met huishouden, gezin, werk, kerk, workshops… mijn to-do lijsten zijn soms enorm en dat voel ik. Ik voel me dan opgejaagd, ga snel dingen doen en weer door. Dan lukt het niet om echt even tijd te maken om stil te staan en te praten met God. En dat contact met God hebben we zo nodig.

Jezus heeft ook volle dagen, Hij reist van dorp naar dorp, praat met mensen, geneest, vertelt. Hij is steeds in beweging maar maakt daarnaast geregeld tijd voor Zijn Vader. 

Een goede les voor mij. Als ik in sneltrein-stand sta gaat alles sneller, ook mijn bidden. Even snel tussendoor. Die schietgebedjes tussendoor vind ik ook fijn, en waardevol, een soort constante open verbinding met God, maar het is ook zo goed even echt stil te staan. Een pas op de plaats te maken. Te luisteren. Mijn eigen berg op te zoeken. In het voetspoor van Jezus. Een stille plek.

Toen ik op de PABO zat, werd er een kloosterweekend georganiseerd en ik ging mee. Een weekend lang meedoen met het ritme van de monniken. Vroeg op. Beginnen met bidden in de kapel. Op een gegeven moment werd er gezegd dat we tien minuten stil zouden zijn. Ik schrok er van: tien minuten! Dat was ik niet gewend. Eerst sprongen mijn gedachten alle kanten op, als koeien die voor het eerst naar buiten mogen in het voorjaar. Maar langzamerhand werd het ook stil in m’n hoofd. Zo mooi! De stilte leert je te focussen. Te luisteren. Even later gingen we ontbijten. In stilte. Dat was ook nieuw. De maaltijd, die ik normaal als een sociaal gebeuren zie, waarbij we kletsen en de dag bespreken, gebeurde nu helemaal in stilte.  Ik vond het een mooi, indrukwekkend weekend. Zou dat best nog eens willen. Stilte is een groot goed, waar ik te weinig gebruik van maak.

Dus: vaker de berg op, achter Jezus aan.

De berg op. Wat is die berg voor jou? Ik zit bijvoorbeeld graag aan mijn keukentafel met koffie en creaspullen. En muziek. Muziek is geluid, maar brengt me vaak bij de stilte. Door de woorden en klanken, muziek raakt en helpt mij me te richten op God. En ook buiten vind ik mijn ‘berg’. Buiten is heerlijk, een mooie wandeling in het bos, over de hei of gewoon een rondje door de wijk. ’s Avonds in de herfst bijvoorbeeld; lopend door de bladeren in het donker. Uit de huizen schijnt warm licht, sterren pinkelen in de lucht, bijna niemand te bekennen. Stilte. Alle tijd om te bidden of wat na te denken. 

Laten we leren van Jezus en ook de stilte opzoeken om te praten met God.

Wat is jouw berg? 

watisjouwberg2

Liedtip

‘Hier in de stilte’ – Kees Kraaijenoord

Hier in de stilte, zoek ik naar u
kom met uw geest mij nabij
en al mijn streven leg ik voor u neer
voor mij de genade voor u alle eer.
Ik heb gezworven ik heb gezocht
gezocht naar de plek waar ik hoor
maar al mijn wegen leg ik voor u neer
voor mij de genade voor u alle eer

Creatief

Ik koos ervoor die avondwandeling te tekenen. Ik zag een leuke afbeelding op internet met allemaal kleine huisjes, dat heb ik gebruikt. Donkere kleuren gekozen, er lantaarnpalen  bij getekend en zie je mij daar lopen? Onder de sterrenhemel?

Ik heb dit getekend met neocolor 2, een soort waskrijt die wateroplosbaar is. Ik vind dat zo’n leuk materiaal! Waskrijt geeft een wat grover effect, niet al te netjes, leuke stijl vind ik dat. Doordat het toch vermengd kan met water kan ik de tekening er mee inkleuren.

De lucht is met aquarelverf, waarbij ik eerst de maan en sterren heb gekleurd met een wit waskrijtje, neocolor 1, niet water oplosbaar. Waterverf gaat niet over het waskrijt heen, zo komen vanzelf de maan en de sterren te voorschijn. Toen de verf droog was nog met een poscapen sterren erbij gestipt.

Op stevig papier heb ik een cirkel getekend met een berg, met de vraag erbij ‘wat is jouw berg?’ 

watisjouwberg3

Materialen:

-neocolor 2 (wateroplosbaar) voor de huizen

-neocolor 1 (niet wateroplosbaar) voor de maan en de sterren

-waterverf en kwast (voor de lucht)

-poscapen

-stevig papier voor extra element met berg en tekst

watisjouwberg

Ik ben de weg.

Ik ben de weg 1

-JOHANNES 14:6-

Achter Jezus aan, met elkaar. Wat fijn dat je meegaat, samen onderweg! Een maand lang werken over dit thema, de bijbel lezen, creatieve verwerkingen maken, genieten van wat de ander maakt. Gaaf!

Ik neem jullie vandaag mee naar de tekst in Johannes 14:6.

 -Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt bij de Vader dan door Mij.-

De Vader, dat is Thuis. De plek waar we horen, waar Jezus een plek voor ons maakt, dat zegt Hij in de verzen ervoor: ‘In het huis van Mijn Vader is plek voor veel mensen, Ik ga weg om voor jullie een plaats klaar te maken, daar mag je op vertrouwen. Als ik klaar ben kom Ik terug voor jullie, dan zullen jullie bij Mij zijn en zullen jullie weten langs welke weg Ik zal gaan.’

We zijn op reis, met een geweldig uitzicht: Thuis te zijn. De reis zelf zit al vol verhalen, kleuren en signalen van Thuis: de mensen om je heen, de liefde die je geeft en krijgt, de natuur, muziek, de bijbel, mooie gesprekken. Zoveel routes, zoveel leuks te zien en te doen onderweg en soms ook beren op die wegen. En dan vraagt Thomas aan Jezus: “Hoe kunnen we dan weten welke weg naar de Vader leidt?’ Dan zegt Jezus: ‘Ik ben de weg.’

Hij is het. Als je zoekt naar wegwijsborden, volg dan die van het kruis, Zijn liefde daar is zo groot. Hij leert ons bij het kruis dat Hij alles voor ons over heeft en van ons houdt. Hij leert ons daar dat we bij Hem horen en Hem mogen volgen.

En Hij wijst niet alleen het pad, Hij IS het pad, alleen via Hem kom je Thuis.

Dans je, ren je, huppel je door het leven en is je pad goed begaanbaar? Of kom je struikelend over rotsblokken en door kuilen vooruit, zoekend, moe, met pijn in je voeten en je hart?

Is je pad vol licht en vrolijkheid, of loop je door een donker dal? Op al die plekken staat het kruis; ‘Ik ben bij je op je weg want Ik ben de weg!’

Soms zullen we het pad bijna niet kunnen zien. Door mist, door tranen in onze ogen, doordat we afgeleid zijn door het leven om ons heen, dan staat daar nog steeds dat kruis. De weg te wijzen. Dan is daar Jezus; die het pad is.

Dat maakt niet dat je weg eenvoudig wordt, een geëffend pad waar je makkelijk op loopt, maar het betekent dat hoe diep de kuilen ook zijn, hoe zwart het donker ook is: je bent onderweg naar een belofte vol toekomst op een weg vol van Jezus. Een pad van liefde en trouw. Bij elke stap die je zet, zet je je voet neer bij Hem.

Durf te lopen!

Ik ben de weg 2

Ik heb mijn verwerking bij deze tekst gemaakt in de Inspirebijbel. Mijn andere bijbels waren vol bij deze tekst. De Inspirebijbel gebruik ik minder vaak, daarom wel leuk om die er nu bij te pakken. Bij de verwerking heb ik gekozen om een kruis te maken van atlaspapier. Geplakt op een stevige ondergrond, hij zit alleen met de zijkant vastgeplakt in de bijbel, zodat hij losstaat van de bladzijde, als een insert. De dwarsbalk heb ik in een wegwijs-vorm geknipt. Op de bladzijde heb ik een soort vliegerpapier geplakt, dat had ik nog liggen en past er mooi bij. Die tekst stond al in de bijbel en heb ik met tinten groen kleur gegeven met aquarelverf.

Atlaspapier omdat wij op reis zijn, achter Jezus aan, het kruis staat voor Jezus en hoe Hij ons de weg wijst.

Materialen:

-stevig papier

-atlaspapier/ landkaart (kan ook van oude wegenkaarten)

-vliegerpapier/ rijstpapier (dun, doorschijnend)

-potlood, snijmachine/ schaar, lijm/ tape

-aquarelverf

Op http://www.bettuelle.nl kun je haar verwerking lezen bij Handelingen 8: 26 en 27.

(En excuses voor de rare advertenties hier, ik snap er niks van en ga kijken wat ik eraan kan doen. Vind het heel erg vervelend.)

 

Liedtip

The way – Worship Central

(eerste gedeelte van het lied)

 I was nowhere, You came to my rescue

From the grave I’ve been raised

When I needed a Savior to save me

Jesus, You made a way

I was blind but these eyes have been opened

Now I walk in the light

Every step on this road, I will follow

Jesus, You made a way

You are the way

You are the way

Lost and dead, but Your love came to find me

Jesus, You are the way

You are the way

You are the way

You’re the light shining bright in the darkness

Jesus, You are the way

Jesus, the only way

All my days are secure in Your promise

Never standing alone

You’re the Truth, You’re the Life, You’re my future

Jesus, You made a way

I’m alive in the Love that You give me

Free to dance once again

You will lead me from glory to glory

Jesus, You made a way

You are the way

You are the way

Achter Jezus aan.

In november gaan we samen aan de slag rond dit thema. Bettuelle en ik hebben een rooster met teksten gemaakt waarbij we uit de bijbel gaan lezen en er creatief mee aan de slag gaan. Waarbij we onder de indruk komen van Jezus uit Nazareth. De zoon van God, mens onder de mensen, onze Redder.

Bettuelle en ik zullen om de beurt een blog schrijven bij de bijbelteksten, die vind je op onze sites (genoemd onderop de plaat hieronder), verder zal er bij elke tekst iemand van ons beide of iemand uit het biblejournaling-team een creatieve verwerking plaatsen, vooral op insta.

Hieronder zie je de plaat met de data en bijbehorende teksten, deze heeft Bettuelle gemaakt, erg mooi is ‘ie geworden! Print hem uit, hang hem op en doe mee. Je kunt hierbij de hashtag #achterJezusaan gebruiken.

Kom, laten we samen op weg gaan!

challenge_achter_jezus_aan

Biblejournaling worldwide – Easter

              (for dutch text scroll down/ voor Nederlandse tekst: scroll naar beneden)

Its’s almost Easter, worldwide we are going to celebrate Gods love for us and how He gave us the greatest gift of all: His Son.                                                                                       This wednesday, 14-2, the time of lent starts: the time that we look forward to Easter.

How great would it be to do something together with christians worldwide. I made this drawing for instagram-users, it’s a square and when you put more of these drawings next to each other, they match, because the drawing lines on the edges match. When we all post this drawing with the same hashtag in these weeks of lent, we get a big, digital piece of art. Together!  (You can see an example of this on my instagram-account.)

image

Here you can get the drawing:

biblejournalingeaster

Would you like to join? (Also when you do not journal in your bible; feel free to join!)  What can you do:

-click on the pdf and print the drawing

-give it the colors you want

-post it on instagram with the hashtag #biblejournalingworldwide, make sure you cut the edges to make it a perfect square, that way it’ll fit with the other drawings people post.

-we post our pictures during lent

I hope we can make a great piece of art together to celebrate God making all things new, including us.

 

Nederlandse tekst:

Het is bijna pasen, op woensdag 14-2 begint de 40-dagen-tijd, waarin we extra stil staan bij het lijden en sterven van Jezus en Zijn opstanding.

Hoe mooi zou het zijn met christenen wereldwijd samen iets te doen?! Ik maakte deze tekening om te gebruiken voor instagram, het is een vierkant en als je er meerdere van naast elkaar legt, past het in elkaar doordat de lijnen aan de zijkant tegen elkaar aan passen. Zo maak je samen 1 groot kunstwerk.

Wil je meedoen (ook als je verder niet creatief bezig bent met je bijbel, welkom!):

-klik op de pdf hierboven en print de tekening uit

-geef hem kleur

-post hem op instagram met de hashtag #biblejournalingworldwide, snijd hem bij op insta zodat hij mooi vierkant wordt en past tegen de andere tekeningen

-we plaatsen onze tekening tijdens deze 40-dagen-tijd

Ik hoop dat we zo samen een kunstwerk kunnen maken, om te vieren dat God alles nieuw maakt, ook ons!